0produs(e)

Nu aveti produse in cos

Product was successfully added to your shopping cart.

Conditii de utilizare

Bine ati venit la Vonino Family Tracker! Vonino Family Tracker este un serviciu care functioneaza impreuna cu un dispozitiv dedicat, pentru a facilita comunicația și monitorizarea locatiei copiilor, gandit pentru pentru a ajuta parintii / tutorii în momentele cand nu sunt in imediata lor vecinatate.

ACCESUL ȘI UTILIZAREA SERVICIULUI VONINO FAMILY TRACKER SE SUPUNE (1) CONDITIILOR DE UTILIZARE, (2) ACORDURILOR DUMNEAVOASTRĂ CU TERȚII, PRECUM CU OPERATORUL DVS. DE SERVICII MOBILE, APP STORE/PLATFORMA DE DESCARCARE A APLICATIILOR SAU FURNIZORULUI DISPOZITIVULUI ȘI (3) CONFORM REGLEMENTARILOR IN VIGOARE. TREBUIE SA FI IMPLINIT VARSTA LEGALA DE 18 DE ANI, VÂRSTA MAJORATULUI ÎN ZONA DUMNEAVOASTRĂ DE REȘEDINȚĂ PENTRU A UTILIZA SERVICIILE VONINO FAMILY TRACKER. PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA ORICĂREI PĂRȚI A SERVICIULUI VONINO FAMILIEI TRACKER, CONFIRMATI CA ACCEPTATI ACEȘTE CONDITII DE UTILIZARE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE ACESTE CONDITII, ESTE POSIBIL SĂ NU FOLOSI ORICE PARTE A SERVICIULUI VONINO FAMILY TRACKER.

Prezentarea serviciului Vonino Family Tracker: Site-ul, serviciu online și aplicațiile mobile ("Vonino Family Tracker") și dispozitivul mobil ("Dispozitivul Vonino Family Tracker", colectiv "Serviciului Vonino Family Tracker") sunt furnizate de Advanced Technologies SRL ("Advanced Technologies"). Dispozitiv Vonino Family Tracker poate fi configurat si monitorizat utilizand Vonino Family Tracker App. Vă rugăm să citiți cu atentie manualul utilizare www.familytracker.vonino.eu/support/vft_usermanual pentru mai multe informații. Nu puteți revinde utilizarea sau accesul la, Serviciului Vonino Family Tracker niciunei terțe părți. Nu aveți dreptul să utilizați Serviciului Vonino Family Tracker pentru orice scop comercial fara acordul prealabil scris al Advanced Technologies SRL.

Consimțământul din partea Copilului: Dispozitivul Vonino Family Tracker este destinat a fi purtat si folosit de un copil. Prin furnizarea Dispozitivul Vonino Family Tracker catre un copil, va declarati si garantati pentru Advanced Technologies SRL ca sunteti autorizati de către părinte sau tutorele copilului in acest sens pentru a permite Advanced Technologies SRL sa gestioneze Serviciul Vonino Family Tracker și să colecteze și să utilizeze informațiile din Dispozitivul Vonino Family Tracker folosit de copil după cum se menționează în aceste Conditii de utilizare, precum și www.familytracker.vonino.eu/legal/privacypolicy - Politica de confidențialitate.

Carrier Airtime: Dispozitivul Vonino Family Tracker va funcționa numai dacă detineti un abonament de telefonie mobila si date activ. Termenii unui astfel de acord pentru servicii wireless sunt definite exclusiv între dvs. și operatorul dvs. de telefonie mobila si date. Advanced Technologies SRL nu este parte a acestui acord, si nu dispune control asupra actiunilor operatorului de telefonie mobila si date. În nici un caz Advanced Technologies SRL va fi răspunzătoare pentru actele sau omisiunile operatorului de telefonie mobila si date sau funcționarea serviciului de telefonie mobile si date și eliberați Advanced Technologies SRL prin prezentii Tereni si Conditii de utilizare de la orice astfel de răspundere.

Localizarea Dispozitivului / Servicii de Urgenta: Serviciului Vonino Family Tracker este destinat utilizării ca dispozitiv de supraveghere a locatiei si a treseului. Cu toate acestea, Serviciul Tracker Vonino familie nu este un sistem de securitate si siguranta. Prin urmare, măsurile adecvate de precauție si de siguranță ar trebui să fie întotdeauna avute in vedere, pe langa utilizarea Serviciului Vonino Family Tracker.

Compatibil 112: Dispozitivul Vonino Family Tracker este compatibil cu numere de urgenta 112 sau similare. Apelurile de urgență efectuate prin intermediul dispozitivului Vonino Family Tracker vor fi efectuate catre un grup de numere de telefon predefinite (cum sunt parinti sau tutorii legali), dar poate de asemenea apela numere de urgenta, la alegerea dvs.. Apelarea numărului de urgență 112 fără un motiv întemeiat poate atrage după sine consecințe legale. Setarea numărului de urgență 112 se face exclusive pe resposabilitatea clientului.

Dispozitiv incompatibil cu functiile de Accesibilitate: Dispozitivul Vonino Family Tracker nu este proiectat pentru a fi compatibil cu caracteristici de accesibilitate a dispozitivelor de telecomunicații sau servicii, cum ar fi TTY, comenzi vocale sau alte caracteristici similare pentru persoane cu anumite dizabilități.

Privacy: Dispozitivul Vonino Family Tracker colecteaza si transmite informatii în mod constant către Vonino Family Tracker, cum ar fi datele de localizare. O astfel de colectarea și utilizarea de date detaliate este critică pentru funcționarea cu succes a Serviciului Vonino Family Tracker. Pentru a afla mai multe despre practicile noastre de colectare și utilizare a datelor, vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate www.familytracker.vonino.eu/legal/privacypolicy.

ADVANCED TECHNOLOGIES SRL NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE PENTRU SERVICII FURNIZATE DE TERȚI SAU PRODUSE UTILIZATE ÎN CONEXIUNE CU SERVICIUL VONINO FAMILY TRACKER, CUM AR FI FURNIZORUL DUMNEAVOASTRĂ DE INTERNET WIRELESS, APP STORE/FURNIZORUL PLATFORMEI SAU PRODUCĂTORUL DISPOZITIVULUI.

ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ NU VOM FI RESPONSABILI, CONFORM NICIUNEI TEORII A PREJUDICIULUI, NICIUNUI CONTRACT, RĂSPUNDERI LIMITATE SAU ALTEI TEORII LEGALE SAU DE DREPT, PENTRU NICIUN PREJUDICIU, PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE DATE, PIERDERE DE OPORTUNITĂȚI, COSTURI DE ACOPERIRE, EXEMPLARY, PUNITIVE, RĂNIRE/MOARTE /DIN CULPĂ, INDIFERENT CĂ SUNT DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU ÎNTR-UN ALT MOD PE CALE DE CONSECINȚĂ, FIECARE DINTRE ELE FIIND, PRIN ACEST DOCUMENT, EXCLUSĂ PRIN ACORDUL PĂRȚILOR, INDIFERENT DACĂ AM FOST SAU NU INFORMAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PREJUDICII.

Unele state interzic limitarea garanțiilor, așa cum este stipulat aici. Dacă orice parte a acestor nerecunoașteri ale garanției sau limitări ale responsabilității este invalidă sau neaplicabilă, pentru orice motiv, sau dacă suntem găsiți responsabili în orice formă, atunci răspunderea noastră cumulată pentru toate plângerile, în astfel de circumstanțe, pentru toate obligațiile, nu va depăși cea mai mare dintre (1) suma plătită de dumneavoastră pentru achiziționarea dispozitivului Vonino Family Tracker de la un distribuitor autorizat sau (2) o sută de dolari (100 euro).

Singurele dumneavoastră despăgubiri și singurele obligații ale Vonino Family Tracker sunt cele precizate în secțiunea intitulată ”Garanție Limitată pentru Dispozitiv”, încetarea de către dumneavoastră a utilizării serviciului Vonino Family Tracker sau suma limitată în EURO, precizată mai sus.

Modificări: Putem modifica, suspenda sau încheia Serviciul Vonino Family Tracker în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, aceste Condiții de Utilizare ale Vonino Family Tracker pot fi modificate în orice moment, fără notificare prealabilă. Vom face astfel de schimbări postându-le pe site-ul Vonino Family Tracker, pe www.familytracker.vonino.eu/legal/termsofservice sau informându-vă în alt mod despre astfel de schimbări. Ar trebui să verificați frecvent dacă există schimbări. Continuarea accesării, de către dumneavoastră, a Serviciului Vonino Family Tracker, după astfel de schimbări, demonstrează în mod suficient acceptarea de către dumneavoastră a schimbărilor.

Garantare: Sunteți de acord să ne asigurați pe noi, reprezentanții și agenții noștri, să ne protejați de și să garantați împotriva oricăror reclamații, solicitări, răspunderi, costuri sau cheltuieli din partea unor terți, incluzând taxe și costuri juridice, care decurg din sau sunt în legătură cu (1) orice încălcare de către dumneavoastră a acestor Condiții de Utilizare, (2) utilizarea de către dumneavoastră a serviciului Vonino Family Tracker sau (3) o violare de către dumneavoastră a oricărei legi aplicabile, oricărui acord sau obligații către o terță parte.

Lege aplicabilă: Legile Uniunii Europene vor reglementa aceste Condiții de Utilizare și, în conformitate cu secțiunea de arbitraj de mai jos, PRIN ACEASTA VĂ EXPRIMAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL ÎN MOD EXPRES PENTRU JURISDICȚIE EXCLUSIVĂ ȘI LOC DE DESFĂȘURARE ÎN TRIBUNALELE AFLATE ÎN DISTRICTUL NEW YORK, NEW YORK, PENTRU TOATE PROBLEMELE CARE POT APĂREA ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE SAU CU ACCESAREA SAU UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SERVICIULUI VONINO FAMILY TRACKER. Orice reclamații formulate de dumneavoastră în legătură cu Serviciul Vonino Family Tracker trebuie să fie transmise în scris către Vonino Family Tracker în termen de un (1) an de la data la care a apărut inițial reclamația, sau renunțați pentru totdeauna la acea reclamație. Independent de secțiunea de arbitraj de mai jos, Advanced Technologies SRL poate căuta să obțină o interdicție judecătorească într-un tribunal din jurisdicția competentă, în măsura în care este necesar pentru a preveni orice prejudiciu oricărei părți sau orice răspundere a Advanced Technologies SRL.

Arbitraj: Prin prezenta vă supuneți jurisdicției exclusive a Curții Europene de Arbitraj (“EAC”) în legătură cu orice dispută legată de, privitoare la sau izvorâtă din aceste Condiții de Utilizare sau Serviciul Vonino Family Tracker. Arbitrajul se va desfășura în fața unui singur arbitru și se va ține la sediul EAC în Belgia. Achitarea tuturor taxelor de dosar, administrare și arbitraj vor fi supuse reglementărilor EAC, cu excepția cazurilor menționate în acest paragraf. În eventualitatea că puteți demonstra că arbitrajul are costuri prohibitive prin comparație cu costurile litigiului, Advanced Technologies SRL va achita cât de mult consideră arbitrul că este necesar, din taxele de dosar, administrare și arbitraj, pentru a preveni situația în care arbitrajul devine prohibitiv din punct de vedere al costului. Arbitrajul în fața EAC se va desfășura exclusiv în regim individual, fără să existe dreptul ca reclamațiile să fie arbitrate într-un dosar colectiv sau într-un regim care implică reclamații aduse în calitate de reprezentant al altor persoane. Autoritatea arbitrului de a hotărî și de a emite decizii în scris este limitată la revendicări exclusiv între dumneavoastră și noi. Revendicările nu pot fi cumulate sau consolidate, cu excepția cazului în care există un atare acord scris al tuturor părților. Nicio daună în urma arbitrajului sau nicio decizie de arbitraj nu vor avea caracter definitiv în privința chestiunilor sau plângerilor într-o dispută cu oricine nu este o parte numită în arbitraj. Dacă inițiați un litigiu sau orice altă procedură împotriva Advanced Technologies SRL, prin violarea acestui paragraf, consimțiți să achitați către Advanced Technologies SRL costurile rezonabile și onorariile avocaților, create în urma punerii în vigoare a acestui paragraf.

Separabilitate: Dacă orice parte a acestor Condiții de Utilizare va fi considerată sau declarată invalidă sau inaplicabilă, pentru orice motiv, de către orice tribunal de jurisdicție competentă, acea clauză va fi nulă, dar nu va afecta nicio altă parte a acestor Condiții de Utilizare.

Renunțare; despăgubiri:

Waiver; Remedies: The failure by us to partially or fully exercise any rights or the waiver of any breach of these Terms of Service by you, shall not prevent a subsequent exercise of such right by us or be deemed a waiver by us of any subsequent breach by you of the same or any other term of these Terms of Service. Our rights and remedies under these Terms of Service shall be cumulative, and the exercise of any such right or remedy shall not limit our right to exercise any other right or remedy.

Export: Nu puteți utiliza, exporta sau re-exporta Serviciul Vonino Family Tracker, cu excepția modalităților autorizate de legile Uniunii Europene și de legile jurisdicției în care a fost obținut Serviciul Vonino Family Tracker. În particular, dar fără să se limiteze la acestea, Serviciul Vonino Family Tracker nu poate fi exportat sau re-exportat în nicio țară supusă embargoului UE. Utilizând Serviciul Vonino Family Tracker, vă asumați și garantați că nu sunteți localizat în nicio astfel de țară și pe nicio astfel de listă.

CE: Dispozitivul Vonino Family Tracker este conform cu standardele CE. Operarea este supusă următoarelor două condiții: (1) Dispozitivul Vonino Family Tracker nu poate cauza interferențe dăunătoare și (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primește, inclusiv interferențe care pot cauza operare nedorită. Acest echipament este conform cu limitele CE RF de expunere la radiații, stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru operare când este purtat pe corp și utilizarea în apropierea capului, dispozitivul Vonino Family Tracker a fost testat și respectă recomandările CE RF privind expunerea, atunci când este utilizat cu cureaua pentru încheietură livrată împreună cu acest produs. Utilizarea altor accesorii este posibil să nu asigure conformitatea cu recomandările CE RF privind expunerea. Valoarea maximă SAR raportată pentru operarea când dispozitivul este purtat pe corp este de xxx W/kg. Valoarea maximă SAR raportată în zona capului este xxx W/kg.

Terțe Părți: Furnizori de platforme, precum operatorii, Apple®, Google® și alți operatori terți, furnizori de platforme sau de software și producători de dispozitive (“Furnizori de Platforme”) nu sunt părți în aceste Condiții de Utilizare. Cu excepția cazului în care este agreat în scris între dumneavoastră și Funizorul de Platformă în cauză, Furnizorii de Platformă nu au nicio obligație să pună la dispoziție servicii de mentenanță și suport în privința Serviciului Vonino Family Tracker. Mergând până la maximul măsurii în care legile aplicabile o permit, Furnizorii de Platformă nu vor avea nicio obligație de garanție în privința Serviciului Vonino Family Tracker. Cu excepția cazului în care o altă prevedere este agreată în scris între dumneavoastră și Furnizorul de Platformă în cauză, vă asumați că Furnizorii de Platformă nu sunt responsabili să primească nicio reclamație legată de Serviciul Vonino Family Tracker sau de deținerea și/sau utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului Vonino Family Tracker, incluzând, dar nu limitat la: (i) plângeri privind răspunderea legată de produs; (ii) orice plângere în legătură cu care Serviciul Vonino Family Tracker nu se conformează cerințelor și reglementărilor legale aplicabile; și (iii) plângeri care se emit din perspectiva protecției consumatorului sau a altei legislații similare. Noi, nu Furnizorii de Platforme, vom fi singurii responsabili pentru investigarea, apărarea, soluționarea și achitarea oricărei astfel de plângeri de violare a proprietății intelectuale de către dispozitivul Vonino Family Tracker. Furnizorii de Platformă sunt beneficiari terți ai acestor Condiții de Utilizare și vor avea dreptul (și se consideră că au acceptat acest drept) să impună aceste Condiții de Utilizare împotriva dumneavoastră, în calitatea lor de beneficiari terți ai acestora. Dumneavoastră vă asumați răspunderea că nu sunteți localizat într-o țară care face obiectul unui embargo UE sau care a fost desemnată de UE ca țară care sprijină terorismul și că nu sunteți pe nicio listă UE a părților interzise sau restricționate.

Informații de contact: Dacă aveți întrebări legate de aceste Condiții de Utilizare, pentru a raporta o violare a acestor Condiții de Utilizare sau un abuz al Serviciului Vonino Family Tracker, pentru a primi ajutor să dezinstalați aplicația Vonino Family Tracker App sau pentru orice altă chestiune, ne puteți contacta la +40215698534 sau prin email la familytracker@vonino.eu.

Declaratia de conformitate pentru produsul Vonino KidsWAtch S2.